آدرس شرکت

تهران – یوسف آباد – میدان سلماس – ضلع شمال غربی میدان – بالای مسکن دیپلمات – پلاک – واحد 4

ایمیل

info@geototal.com

تلفن تماس

 42 0931 86 021 

59 75 493 0912

آدرس تلگرام

www.t.me/geototal